Kategória: Demonstráció

Miért veszik el az érettségizők jövőjét?

 

Tisztelt Balog Zoltán Miniszter Úr!

Bár köztisztviselői pozíciójából adódóan fel kell tételeznünk, hogy Miniszter Úr számára is részleteiben ismert a szakgimnáziumi érettségi-ügy, annak megoldatlansága miatt fontosnak tartjuk, hogy emlékeztessük a kialakult helyzetre.

 • 2017-től kezdve kötelező a szakmai ágazati érettségi a szakgimnazistáknak, tehát a jog erejénél fogva ez lesz az „ötödik vizsgatárgyuk”. Ez egy nagyon összetett, sokféle tantárgyból összeálló vizsga, melynek pontos követelményei csak 2016 decemberében váltak nyilvánossá. Ez olyan helyzet, mintha a gimnazistáknak 9. osztályban azt mondanák, lesz majd egy érettségi tárgyuk, amiben lesz kémia, fizika, biológia, testnevelés és ének-zene. De az, hogy melyik tantárgyból, milyen arányban, milyen feladattípusokból áll az új érettségi tárgy, az csak az utolsó 12. év közepén derülne ki. És arra hivatkoznának, hogy, mivel ezeket a tárgyakat eddig is kellett tanulni, ezért amúgy is felkészültnek kell lenni belőlük. Mi úgy gondoljuk, hogy törvény szerint minimum két évvel a vizsgák előtt tisztában kell lenni azok részletes feltételeivel.
 • Nehezítették a nyelvi érettségit is – úgy, hogy a szakgimnáziumban nem emelkedett a nyelvi órák száma, nem állnak rendelkezésre megfelelő könyvek, feladatsorok.
 • 2016. januárjában tíz szakgimnazista – többek között Önnek is – nyílt levelet írt azzal a kérésekkel, hogy legyen szabadon választható az 5. érettségi tárgy, valamint ne nehezítsék a nyelvi érettségit, azaz az „elégséges” eredményhez legyen elég az A2-es szint, ahogy eddig is volt. Ezeket a kéréseket több mint 3000-en aláírásukkal támogatták.
 • A Tanítanék Mozgalom, a Civil Közoktatási Platform, a Független Diákparlament és a Szülői Összefogás a kezdeményezés mellé állt. Hivatalos beadvánnyal éltek Aáry-Tamás Lajosnál, az oktatási jogok biztosánál, valamint személyesen, a sajtó nyilvánossága előtt átadták a diákok kérését Palkovics László államtitkárnak, aki átvette a levelet, de nem ismerte el a felvetések jogosságát.
 • 2017. februárjában Aáry-Tamás Lajos biztos úr fogadta az érintetteket, a személyes meghallgatáson elismerte a diákok felvetésének jogosságát, „mártír-generációnak” nevezve az érettségiző szakgimnazistákat, és megígérte az ügy továbbítását, ami viszont „betegség miatt” márciusig nem történt meg.

Az érettségikre való jelentkezés idejének elmúltával az a kérés idén már káosz nélkül nem valósítható meg, hogy „legyen szabadon választható az ötödik érettségi tárgy” – de hátránykompenzálás még mindig lehetséges! A Civil Közoktatási Platform módosított, aktualizált javaslatokat nyújtott be az EMMI-hez, hogy megvalósuljon a hátránykompenzálás, ezekért küzdünk most:

 • Ne változzon a nyelvi érettségi, az elégséges osztályzathoz legyen elég az A2-es szint!
 • A szakmai ágazati érettségi elégséges osztályzatához legyen elég a 20%, és a méltányosság jelenjék meg a magasabb osztályzatoknál is!
 • Kéttannyelvű szakgimnáziumoknál olyan nyelven vizsgázhassanak adott szakmai tárgyakból, amilyen nyelven tanulták őket!
 • Ha valaki más pályán szeretne továbbtanulni, és emiatt „pluszban” érettségizik más tantárgyakból, a szakmai érettségit ne legyen kötelező beleszámolni a felvételi pontokba!
 • Írják le pontosan és egyértelműen, hogy a tanulási nehézséggel küzdő (SNI-s illetve BTM-kóddal rendelkező) tanulók milyen felmentéseket és könnyítéseket vehetnek igénybe a szakmai érettségin!
 • Állítsák vissza a következő tanévtől a szakgimnáziumokban az ötödik érettségi tantárgy szabadon választhatóságát!

Tisztelettel, de nyomatékosan megkérjük a Miniszter Urat, hogy gondoskodjon arról, hogy a fenti javaslatokat az Oktatási Államtitkárság, illetve az Oktatási Hivatal a diákok érdekeit szem előtt tartva kezelje, és a javaslatokkal összhangban biztosítsák az érintett diákok számára az elszenvedett hátrányok kompenzálását.

Fontos gyakorlatnak tartjuk a minisztérium részéről is, hogy áttekintik a 30000 diákot érintő helyzet valóságát, el- és befogadják a szakmai szervezetek által jelzett problémákat.

Magunk részéről a továbbiakban is szót fogunk emelni a közoktatásban esett méltánytalanságok miatt, képviselni fogjuk a hátrányosan érintettek érdekeit. A választási évhez közeledve ugye nem akarja a Miniszter Úr, hogy továbbiakban is ilyen kínos ügyek miatt kelljen a Tanítanék Mozgalomnak tiltakoznia?

Levelünkhöz mellékeljük az aktivistáink által viselt több mint 3000 iratkapcsot, szimbólumaként annak a több mint 3000 diáknak, tanárnak, szülőnek, akik aláírásukkal támogatták a szakképzésben tanuló diákok kezdeményezését az érettségi szabályok esélyegyenlőséget és méltányosságot biztosító megváltoztatására (https://goo.gl/xKSLHr).

Üdvözlettel,

Tanítanék Mozgalom

 


demonstráció


háttér


Február 5. – CIVILEK NAPJA

Civilek vagyunk, és büszkék vagyunk rá!

Jogunkban áll politizálni, felelősségre vonni mindazokat, akik a gyermekeink és az ország jövőjét romba döntik!

 1. Követeljük Balog Zoltán lemondását!
 2. Követeljük egy önálló oktatási minisztérium felállítását!
 3. És követeljük egy új közoktatási törvény alapjainak lefektetését, a Kockás Könyv alapján!


Január 31-ig adtunk határidőt követeléseink teljesítésére.

Február 5-jén 16:00-kor találkozunk a Kossuth téren!

Akinek fontos a szabadság és az igazság, aki felelősséget érez az ország jövőjéért és a demokráciáért, vegyen részt február 1-jén a Tanítanék Mozgalom által szervezett demonstráción! Szeretnénk, ha tudnátok: ez a Civilek Napja Magyarországon. A mi napunk, amikor megmutathatjuk, hogy kik vagyunk, és mi ellen, de legfőképpen hogy miért küzdünk. Most mirajtunk a sor! Mutassuk meg együtt, hogy milyen országban akarunk élni! 

Minden eddiginél súlyosabb veszély fenyegeti a civil szférát, mely az utolsó, ami még betöltheti a fékek és ellensúlyok szerepét. Márpedig fékek és ellensúlyok nélkül nem létezik demokrácia.

Egy ilyen kibillent világban, amikor a kormány mindent megtesz azért, hogy felrúgja a játékszabályokat, és eltörölje az elégedetlen hangokat, a civileknek – nekünk, mindenkinek, aki még hisz az igazságban – felértékelődik a szerepe. Mi vagyunk a kontroll, a gát, ezért félnek tőlünk, ezért akarnak a legaljasabb eszközökkel megsemmisíteni minket. 

Történelmi pillanat ez, mert most nincs értelmezhető ellenzék, ami cselekedne, már elvesztettük a sajtót, a nyilvánosság erejét, és ha még elvesztjük a civil szférát is, ami tevékenyen tudott ellenállni, akkor semmi sem állíthatja meg az ország bukását.

Nincs hová hátrálni, most kell megmutatnunk, hogy minket nem lehet olyan egyszerűen eltakarítani. De ehhez az kell, hogy együtt mozduljunk. Mi, a civil szféra. Két eset lehetséges: vagy önként sétálunk együtt a vágóhídra, vagy közösen kezdünk harcba. De ehhez meg kell mutatnunk, hogy erőt képviselünk, és azt is, hogy megvédjük egymást. Össze kell zárnunk, össze kell kapaszkodnunk, egyenként ugyanis le fognak minket vadászni. Az országunk, a jövőnk, a gyermekeink jövője a tét, nem kevesebb!

* * *

Mivel mögöttünk nem áll senki, csak a tábla, kérjük, ha tudod, támogasd a megmozdulás megvalósítását. Itt tudod támogatni a megmozdulást:

Alapítvány a Tanszabadságért
10918001 00000101 56590018
UniCredit Bank Hungary Zrt.
SWIFT kód: BACXHUHB
IBAN HU83 1091 8001 0000 0101 5659 0018
A közleménybe kérjük: Tanítanék.

Köszönjük!

December 19. – Gyertyagyújtás az oktatás szabadságáért

2011. december 19-én az Országgyűlés új köznevelési törvényt fogadott el. Eltelt azóta 5 év. Ünnepelni azonban nincs okunk. December 19-én 18 órakor a Kossuth térre megyünk, hogy ott gyertyát gyújtsunk az oktatási rendszerért, gyermekeink jövőjéért (gyülekező: 17.30-kor).

Gyere el Te is!

 • Szégyen, hogy valaha híres oktatásunk színvonala mára nemzetközi összehasonlításban a sereghajtók közé süllyedt.
 • Szégyen, hogy abban az országban, mely annyi kiváló matematikussal és természettudóssal, Nobel-díjassal büszkélkedhet, mind a matematika, mind a természettudományok gyermekeink számára érthetetlen és unalmas adathalmazzá váltak.
 • Szégyen, hogy Kertész Imre és Esterházy Péter örököseinek, elvben egy gyönyörű nyelv birtokosainak negyede funkcionális analfabétaként kerül ki az iskolapadból – így nem értik Aranyt, Madáchot, Varró Dánielt, de még egy egyszerű használati utasítást sem.
 • Szégyen, hogy az oktatásért felelős miniszter sem érti az előző mondatot.
 • Szégyen, hogy az évek óta vészjelzéseket adó pedagógustársadalom, de tágabban véve az iskolahasználók: szülők, diákok, tanárok véleményére – még tízezrek utcára vonulása után sem – ad az oktatási államtitkár.
 • Szégyen, hogy az Európai Uniónak figyelmeztetnie kell hazánkat, mert itt van a világ egyik legszegregáltabb oktatása.
 • Szégyen, hogy a társadalom még mindig nem veszi a fáradtságot, hogy összefogjon, s mindezeken sürgősen változtasson.
 • De a legnagyobb szégyen mégis csak az, hogy ezt a saját gyerekeinkkel tesszük.

Gyere el, hozz egy mécsest, és gyújtsd meg velünk együtt a Kossuth téren az öt éves évforduló emlékére! Mert nem hagyhatjuk, hogy elvegyék a gyermekeinktől a jövőt!

[ facebook esemény ]

Mivel mögöttünk nem áll senki, csak a tábla, kérjük, ha tudod, támogasd a megmozdulás megvalósítását.

Itt tudod támogatni a megmozdulást:

Alapítvány a Tanszabadságért
10918001 00000101 56590018
UniCredit Bank Hungary Zrt.
SWIFT kód: BACXHUHB
IBAN HU83 1091 8001 0000 0101 5659 0018
A közleménybe kérjük: Tanítanék.

Köszönjük!