Így tanítanék

a Tanítanék Mozgalom hatrészes filmsorozata az oktatás alapértékeiről

A Tanítanék Mozgalom hosszú távú célja, hogy mindenki számára elérhető, korszerű és hatékony oktatási rendszer legyen Magyarországon. Ehhez végez szakmai munkát a Civil Közoktatási Platform, és ennek érdekében igyekszünk a társadalom támogatásával nyomást gyakorolni a döntéshozókra. Hat részes videósorozatunkban felvázoljuk, mit jelent az, hogy egy iskolarendszer gyerekközpontú, esélyteremtő, kompetencia-alapú, demokratikus, átjárható és autonóm.

[embedyt] http://www.youtube.com/embed?layout=gallery&listType=playlist&list=PLa3ES5Oi7NjYEUHRWwZq7saKaUCrsgTvB%5B/embedyt%5D

1. rész – Gyermek és személyközpontúság / Miért nem tanul a diák?

“A gyerekek akkor tanulnak a legjobban, ha jól érzik magukat” – sorozatunk első részében Gyarmathy Éva gyermekpszichológus beszél arról, hogy a közhiedelemmel ellentétben miért nem érzelmi kérdés a gyerekközpontúság. Ma a gyerekek nem azért tanulnak, hogy sikeresek legyenek, hanem hogy elkerüljék a büntetést. Ezen változtatni kell. Mi olyan iskolát szeretnénk, ami az élményszerű tanulásra, az esélyteremtésre és a kornak megfelelő tudás átadására helyezi a hangsúlyt.

 

2. rész – Esélyteremtés / Miért csak a gazdag diák tanul?

“Nagyon sok tehetséges osztálytársam lett megfosztva a minőségi oktatásban való részvétel lehetőségétől” – sorozatunk második részében Jónás Tímea osztályvezető főnővér mesél arról, hogy a szegregáció hogyan bélyegzi meg a gyerekeket, és hogyan irányítja életüket kényszerpályára. Ezen változtatni kell. Mi olyan iskolát szeretnénk, ahol a túlterheltség és a merev tanrend helyett a lemaradók támogatásán és az esélyteremtésen van a hangsúly.

 

3. rész – Miért kell tanulni a tanulást?

“A jövő nemzedék számára nem a lexikális ismeretek, hanem a képességek biztosítják majd az életben maradás feltételeit” – sorozatunk harmadik részében Diószegi Endre irodalomtanár beszél a kompetenciaalapú oktatás fontosságáról. Az egységes tantervek és tankönyvek ma nem kínálják fel azt a szabadságot a tanárnak, hogy a kompetenciafejlesztést saját tanulóinak képességeihez igazítsa. Ezen változtatni kell. Mi olyan iskolát szeretnénk, ahol a tanároknak lehetőségük van az elméleti tudást kellő mennyiségű gyakorlati tudással kiegészíteni.

 

4.rész – Miért jobb, ha egyenlőek vagyunk?

“A folyamatos egyeztetésen és együttműködésen alapuló, demokratikus iskolában a gyerek van a középpontban, ő a legfontosabb” – sorozatunk negyedik részében Törley Katalin tanár, a Tanítanék Mozgalom képviselője magyarázza el, miért fontos a demokrácia az iskolában. A mai iskolarendszer sem a szülők, sem a pedagógusok kritikáját nem veszi komolyan, és a lehető legtávolabb áll a demokratikus működéstől. Ezen változtatni kell. Mi olyan iskolát szeretnénk, ahol tanár, diák és szülő partnernek és nem ellenségnek tekinti egymást.

 

5. rész – Mire jó a szabadság?

“Egy nehéz társadalmi helyzetű, rossz családi körülmények közt élő gyerek nem hibáztatható azért, hogy kiskorúként nem tud jól teljesíteni az oktatási rendszerben” – sorozatunk ötödik részében Pilz Olivér tanár, a Tanítanék Mozgalom képviselője mondja el, egy diáknak milyen nehézségekkel kell megküzdenie a jelenlegi oktatási rendszerben azért, hogy végzettséget szerezhessen. Ezen változtatni kell. Mi olyan iskolarendszert szeretnénk, amely átlátható és átjárható, zsákutcamentes az óvodától a felnőttképzésig.

 

6. rész Miért hasznos az önállóság?

“Legutóbb például nagyon sok, az Osztrák–Magyar Monarchiáról szóló könyvet kaptunk kérés nélkül, talpig díszkötésben. De a fontos szakkönyvekhez nem juthatunk hozzá” – sorozatunk hatodik részében Sulyok Blanka tanár, a Tanítanék Mozgalom képviselője mondja el, hogyan számolták fel mára az iskolák önállóságát. Ezen változtatni kell. Mi olyan iskolát szeretnénk, melynek jó gazdája az igazgató és a helyi közösség, nem pedig egy arctalan központi hatalom.